Affärsidé

Heljesten Dokumentation erbjuder inom områdena teknisk dokumentation och översättning olika språktjänster till företag och organisationer för att tillgodose deras behov av tydlig och lättbegriplig teknisk kommunikation till sina respektive målgrupper.

När språket ska spegla varumärket måste det

    • vara lättbegripligt
    • vara på korrekt svenska
    • vara målgruppsanpassat
    • ha rätt stilnivå.

Heljesten Dokumentation har mångårig erfarenhet av översättning och dokumentation inom IT-branschen, med allt vad det innebär från de senaste programversionerna och handböcker till broschyrer och reklammaterial. Men vi översätter lika gärna företagets webbplats och säljmaterial eller dokumenterar den nya webbtjänsten.