Meny Stäng

Tjänster

Heljesten Dokumentation tillhandahåller en mängd olika tjänster inom områdena dokumentation och översättning.

Kanske behöver ni hjälp med framtagning av en handbok på engelska eller svenska med tillhörande layout? Någon som snitsar till era webbtexter? Har ni ett hjälpsystem till er programvara som behöver uppdateras?

Vi kan granska befintliga texter eller korrekturläsa. Vi åtar oss uppdrag som projektledare vid större dokumentations- eller översättningsprojekt där det behövs en erfaren sammanhållande person. Heljesten Dokumentation översätter från engelska, danska, norska och franska till svenska.

Eva Heljesten skriver ibland artiklar och utför också layoutarbete, till exempel en förpackning med inlägg för biltillbehör.

Vi har erfarenhet av bland annat följande typer av material:

  • reklam- och informationsmaterial, marknadsföringsmaterial, pressreleaser
  • dokument för kliniska prövningar, till exempel ICF:er och rapporter för läkemedelsindustrin liksom patientorienterade dokument inom medicin och medicinteknik
  • interninformation
  • utbildningsmaterial
  • datablad, broschyrer
  • webbsidor
  • användarhandböcker, bruksanvisningar
  • programvara, operativsystem, administrativa system
  • andra tekniska beskrivningar av olika slag.

Låt en förutsättningslös behovsanalys ge vid handen vilka tjänster just du är i behov av!

SwedishUSA