Meny Stäng

Affärsidé

Heljesten Dokumentation erbjuder inom områdena teknisk dokumentation och översättning olika språktjänster till företag och organisationer för att tillgodose deras behov av tydlig och lättbegriplig teknisk kommunikation till sina respektive målgrupper.

När språket ska spegla varumärket måste det

    • vara lättbegripligt
    • vara på korrekt svenska
    • vara målgruppsanpassat
    • ha rätt stilnivå.

Heljesten Dokumentation har mångårig erfarenhet av översättning och dokumentation inom IT-branschen, med allt vad det innebär från de senaste programversionerna och handböcker till broschyrer och reklammaterial. Men vi översätter lika gärna företagets webbplats och säljmaterial eller dokumenterar den nya webbtjänsten. På senare år har vi också tagit fram översättningar för läkemedelsindustrin liksom medicintekniskt material.

Integritetspolicy
Vi respekterar din integritet. Dina dokument kommer att behandlas strängt konfidentiellt. Dina personuppgifter används enbart för att besvara dina förfrågningar och andra mejl, skicka offerter, fakturor, hantera översättningar och andra relaterade tjänster. Du har rätt att ta del av, ändra eller radera dina personuppgifter när du vill.

VI:
• är medvetna om varför och hur vi samlar in dina personuppgifter.
• behandlar inte dina personuppgifter utan ditt godkännande.
• har dina personuppgifter i säkert förvar hos oss.
• lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part.
• sparar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt för ändamålet.
• rensar och gallrar personuppgifter regelbundet.

DU:
• Du kan när som helst begära att bli borttagen ur vårt personuppgiftsregister.
• Du kan när som helst uppdatera dina personuppgifter.
• Du kan när som helst få ta del av alla personuppgifter vi lagrar om dig.

SwedishUSA